Taufiq Ismail: Dilautan Mana Tenggelamnya

Aku berjalan mencari kejujuran
Tak tahu di mana alamatnya

Aku pergi mencari kesederhanaan
Tak tahu aku di mana sembunyinya

Aku bertanya di mana tanggung jawab
Di laut manakah tenggelamnya?

Aku berjalan mencari ketekunan
Di rimba manakah dia menghilangnya?

Aku berjalan mencari keikhlasan
Rasanya sih ada, tapi di mana, ya?

Aku berjalan mencari kedamaian
Di langit manakah dia melayangnya?

Wahai kejujuran dan kesederhanaan
Wahai tanggung jawab dan ketekunan

Wahai keikhlasan dan kedamaian
Di mana gerangan kini kalian

Zaman ini sangat merindukan kalian
Zaman ini sangat merindukan kalian.

2010

Sumber: Taufiq Ismail: Debu di atas Debu. Horison Verlag (Indonesien), 2015, S. 300

© Taufiq Ismail